Globaliseringskonferansen 2016:Grenseløs 27. - 30. oktober
Youngstorget

Meld deg på konferansen nå!

Nyheter fra vår egen konferanseavis

Norges Sosiale Forum: Hvem er vi?

nsf

Norges Sosiale Forum er en del av en mangslungen internasjonal bevegelse som arbeider for en rettferdig verden og mot den nyliberale økonomien og politikken som dominerer i verden i dag. Les mer her!

Informasjonsfilm om handel og klima

IMG 8816 1

Norges Sosiale Forum har i samarbeid med Sør i Fokus produsert en kort informasjonsfilm. Vi ønsker å sette fokus på klimasaken i et internasjonalt perspektiv og få frem de økonomiske aspektene ved klimautfordringene vi står ovenfor. Filmens tema er i skjæringsfeltet demokrati, makt- og ressursfordeling og klimapolitikk. FILM: System Change Not Climate Change